Tag: số Serial

Samsung ra mắt website kiểm tra độ an toàn cho Galaxy Note7

Theo dự kiến, Samsung đang chuẩn bị phát hành phiên bản Galaxy Note7 mới để đổi cho các khách hàng đã mua Galaxy Note7 bị thu hồi trước đây. Tại Mỹ, công ty cũng phát hành một công cụ trực