Tag: Oracle

Oracle đòi Google 2,6 tỷ USD tiền bản quyền sáng chế

Oracle cho rằng, mặc dù Sun đã đưa ra các điều khoản hết sức hợp lý trong việc cấp phép sử dụng các sáng chế này cho Google, song Google vẫn tiếp tục sử cụng những sáng chế không được