Tag: kinh doanh

Những bí quyết thành công của website bán hàng

Thời gian khách hàng lướt web có thể tính bằng giây và thông thường, bạn có không quá 5 giây để thuyết phục họ mua sản phẩm của mình cũng như xem tiếp các sản phẩm khác. Do đó, dòng

Kỹ thuật marketing website

Việc được các site có tiếng tăm liên kết đến đòi hỏi site của bạn phải có chất lượng cao, điều mà chỉ có thể đạt được qua thời gian dài. Cách đơn giản nhất là nhắm vào số lượng

Nền móng xây dựng kinh doanh trực tuyến

Hãy nhớ giữ nó càng đơn giản càng tốt. Trang web của bạn chính là mặt tiền của cửa hàng trực tuyến, vì vậy hãy chắc chắn rằng nó thân thiện với các khách hàng. Bạn chỉ có không quá