Tag: ibm

Google mua lại hơn 1.000 bản quyền của IBM

Việc mua lại các bản quyền của Motorola Mobility là lý do chính để Google tiến hành đàm phán với công ty này hồi đầu tháng 7/2011. Nhưng Motorola đã cho Google biết là sẽ có thể khó cho Motorola