Tag: chiến lược seo

Làm thế nào để tối ưu hóa 3 cấu trúc liên kết nội bộ quan trọng

Mục đích chính của tất cả các loại cấu trúc liên kết là để hỗ trợ người dùng trong việc tìm kiếm thông tin. Bằng cách đảm bảo rằng link text được sử dụng trong những cấu trúc này là