Tag: bí quyết

Những bí quyết thành công của website bán hàng

Thời gian khách hàng lướt web có thể tính bằng giây và thông thường, bạn có không quá 5 giây để thuyết phục họ mua sản phẩm của mình cũng như xem tiếp các sản phẩm khác. Do đó, dòng