Tag: ấn độ

Ấn Độ đầu tư 57 tỷ phát triển nguồn lực CNTT-TT Việt Nam

Sở Thông Tin và Truyền Thông phối hợp cùng với Trung tâm Phát triển điện toán tiên tiến (C-DAC) Ấn Độ triển khai tiếp nhận và vận hành Trung tâm ARC-ICT Việt Nam-Ấn Độ. Để phục vụ công tác đào